Středozemní moře

Vody Středozemního moře omývají celou jižní Evropu. V jeho vodách se psala historie jak starého kontinentu, tak blízkého i dálného východu. Skýtá domov pro tisíce ostrovů a ostrůvků nejrůznějších rozmanitostí, kultur a přírodního bohatství. Středozemní moře bychom mohli rozdělit na několik podoblastí. Od Španělska oblastí Baleár, přes Liguské moře, jež omývá Sardinii, Liparské souostroví a Sicílii. Jih Francie, Korsiku a kouzelný toskánský ostrov Elba omývají vody Tyrhénského moře. Když se přehoupneme přes Apeninský poloostrov na východ, jsme v našem dobře známém Jaderském moři. Jadran je známý zejména členitým Chorvatským pobřežím a stovkami ostrovů od severu na jih. Toto pobřeží se dělí na severní, střední a jižní Dalmácii.

Dále se dostaneme k vodám řeckým, k vodám severního a jižního Jónského moře. Do severního Jónského moře patří ostrov Korfu, Antipaxos a Paxos, z jihu pak ještě ostrov Malta. Směrem na jihovýchod se dostaneme do kolébky řeckých bájí a pověstí. Do oblasti ostrov Ithaka, Kefalonie, Lefkada, Zaknythos. Rodiště bájného Odyssea, zde psal Homér své epochy. Podle naše soudu nejkrásnější oblast středozemního moře. Dále na východ na nás čeká moře Egejské, jež omývá vody břehů řeckých ostrovů, řeckého pobřeží, západní Turecko a východní část severu Afriky, stejně tak západní část Arabského poloostrova.

Středomoří je náš druhý nejbližší soused na vyplutí do slané vody, která láká české cestovatele a nadšence po desetiletí. Skýtá nám možnost poznat nejrůznější kultury, různorodá souostroví i blankytně modrou vodu s nejkrásnějšími plážemi světa vévodícími jižním Jónským mořem, kde Homér psal své eposy. Tisíce ostrovů, tisíce let historie, kde se psala budoucnost evropského kontinentu. Středozemní moře skýtá takového bohatství, že ani za tři životy není možné ho prozkoumat. Co jsme mohli, procestovali jsme a máme pro Vás připraveny ty nejkrásnější trasy a místa tohoto kouzelného kousku Země.

ZOBRAZIT VÍCE…

Kam vyrazit

Tyrhénské moře
> Elba
> Sardinie

Jadran
> Střední a Jižní Dalmácie

Severní a Jižní Ionské moře
> Korfu a okolí
> Z Lefkady až na Zakynthos

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.fade-anchor').click(function(e) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> e.preventDefault();<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#fade-content').css('max-height', 'none');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.fade-anchor').remove();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Jak tam bude

<iframe width="100%" height="300px" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=37.300&lon=18.721&zoom=4&level=surface&overlay=temp&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=47.267&detailLon=11.400&metricWind=default&metricTemp=%C2%B0C" frameborder="0"></iframe>

Hurá na moře

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/1/embed?mid=1NsR0YnJjd5mmPlLEGLxS1JM24xZaaYA5" width="100%" height="300"></iframe>